Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիր (Հայերեն)

Ստորև ներկայացնում ենք Եվրասիական Տնտեսական Միության մասին պայմանագիրը` իր հավելվածներով: Պայմանագրի տեքստը հայերեն է:

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ: