Հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությունը (մաս 2)

Քննարկենք հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմության մութ, չլուսաբանված կողմերը: Այս մասին չեք կարդա դպրոցական դասագրքերում:

Մաս 2 - ԽՍՀՄ

1-ին մասը այստեղ