ԵՏՄ-ին Հայաստանի միանալու պայմանագրի նախագիծը (Ռուսերեն)

Ստորև ներկայացնում ենք Եվրասիական Տնտեսական Միությանը Հայաստանի Հանրապետության միանալու պայմանագիրը` իր հավելվածներով: Պայմանագրի տեքստը հանձնվում է հանրության դատին առաջին անգամ:

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ Եվրասիական Տնտեսական Միության մասին 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին Հայաստանի Հանրապետության միանալու մասին

Հավելված 1 ՑՈՒՑԱԿ Միջազգային պայմանագրերի, որոնց միանում է Հայաստանի Հանրապետությունը

Հավելված 2 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՏՄ 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Հավելված 3 Պայմանները և անցումային դրույթները

Հավելված 4 ՑՈՒՑԱԿ ապրանքների և դրույքաչափերի, որոնք անցումային փուլում կունենան արտոնյալ դրույքաչափերը

Հավելված 5 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՏՄ տարածքից ԵՏՄ տարածք այլ պետությունների տարածքով ապրանքների փոխադրման առանձնահատկությունների մասին